تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

دانلود فایل تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

 

تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

 

عنوان فایل : تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

دسته بندی : مهندسی شیمی

تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌,بیوراکتور‌ سینی‌دار‌,بیوراکتور‌,فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد,طراحی بیوراکتور

 

تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

فرمت فایل: word
تعداد صفحات:127
سال:1393
مقطع: کارشناسی ارشد
 
فهرست:
فصل1 1
مقدمه 1
1-1. مقدمه. 2
1-2. تعریف آنزیم.. 2
1-3. تاریخچه آنزیم.. 2
1-4. ساختار آنزیم.. 4
1-5. تقسیم‌بندی آنزیم‌ها 5
1-6. تاریخچه آنزیم پروتئاز 6
1-7. عملکرد پروتئازها 6
1-8. تخمیرحالت جامد. 7
1-9. ضرورت انجام پروژه. 8
1-10. اهداف این پروژه. 8
فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی 10
2-1. مقدمه. 11
2-2. پروتئازها 11
2-3. منابع پروتئازها 12
2-3-1. پروتئازهای گیاهی.. 12
2-3-2. پروتئازهای حیوانی.. 13
2-3-3. پروتئازهای…

 

کد فایل : 718983

تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌,بیوراکتور‌ سینی‌دار‌,بیوراکتور‌,فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد,طراحی بیوراکتور

جهت دانلود تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد کلیک کنید

تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

 

مشخصات تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌ در‌ بیوراکتور‌ سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد  با کد فایل 718983  در دسته بندی مهندسی شیمی  با برچسب های فایل تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌,بیوراکتور‌ سینی‌دار‌,بیوراکتور‌,فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد,طراحی بیوراکتور  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .