تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

دانلود فایل تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

 

تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

 

عنوان فایل : تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

دسته بندی : مهندسی شیمی

تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌,بیوراکتور‌سینی‌دار‌,فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد,Licheniformis,بیوراکتور,تخمیر حالت غوطه ور,سوبسترای تخمیر‌یافته

 

تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

فرمت فایل: word
تعداد صفحات:127
سال:1393
مقطع: کارشناسی ارشد
 
فهرست:
فصل1 1
مقدمه 1
1-1. مقدمه. 2
1-2. تعریف آنزیم.. 2
1-3. تاریخچه آنزیم.. 2
1-4. ساختار آنزیم.. 4
1-5. تقسیم‌بندی آنزیم‌ها 5
1-6. تاریخچه آنزیم پروتئاز 6
1-7. عملکرد پروتئازها 6
1-8. تخمیرحالت جامد. 7
1-9. ضرورت انجام پروژه. 8
1-10. اهداف این پروژه. 8
فصل2 مروری بر منابع مطالعاتی 10
2-1. مقدمه. 11
2-2. پروتئازها 11
2-3. منابع پروتئازها 12
2-3-1. پروتئازهای گیاهی.. 12
2-3-2. پروتئازهای حیوانی.. 13
2-3-3. پروتئازهای…

 

کد فایل : 718979

تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌,بیوراکتور‌سینی‌دار‌,فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد,Licheniformis,بیوراکتور,تخمیر حالت غوطه ور,سوبسترای تخمیر‌یافته

جهت دانلود تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد کلیک کنید

تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد

 

مشخصات تولید‌آنزيم‌ پروتئاز‌در‌ بیوراکتور‌سینی‌دار‌ با‌ استفاده‌ از‌ فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد  با کد فایل 718979  در دسته بندی مهندسی شیمی  با برچسب های فایل تولید‌ آنزيم‌ پروتئاز‌,بیوراکتور‌سینی‌دار‌,فرآيند‌ تخمیر‌ حالت‌ جامد,Licheniformis,بیوراکتور,تخمیر حالت غوطه ور,سوبسترای تخمیر‌یافته  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .