مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

دانلود فایل مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

 

مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

 

عنوان فایل : مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

دسته بندی : مهندسی مکانیک

توپوگرافی سطح,عملکرد تریبولوژیکی,پمپ های محوری پیستونی,Wear testing,Surface topography,Sliding wear

 

مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

عنوان انگلیسی
A study on the influence of surface topography on the low-speed tribological performance of portplatesi axial piston pumps

عنوان ترجمه فارسی

مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

سال انتشار
2015

نام ژورنال
Wear

تعداد صفحات مقاله انگلیسی
12

تعداد صفحات ترجمه فارسی
23

 a b s t r a c tAxial pistonpumpsarewidelyusedundersevereconditionsbecausetheyareabletooperatehighlyefficiently athighpressureandvariousrangesofspeed.However,pumpefficiency isrelativelylowatlowspeed becauseofinsufficient…

 

کد فایل : 719352

توپوگرافی سطح,عملکرد تریبولوژیکی,پمپ های محوری پیستونی,Wear testing,Surface topography,Sliding wear

جهت دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی کلیک کنید

مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی

 

مشخصات مقاله ترجمه شده با عنوان: مطالعه تاثیر توپوگرافی سطح در عملکرد تریبولوژیکی با سرعت پایین صفحات پورت پمپ های محوری پیستونی  با کد فایل 719352  در دسته بندی مهندسی مکانیک  با برچسب های فایل توپوگرافی سطح,عملکرد تریبولوژیکی,پمپ های محوری پیستونی,Wear testing,Surface topography,Sliding wear  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .