ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

دانلود فایل ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

 

ترکیبهای آروماتیک معدنی،  مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

 

عنوان فایل : ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

دسته بندی : مهندسی شیمی

متالوآروماتیسیتی,ترکیب های آروماتیک معدنی,هیدروکربن های بنزوییدی,ترکیب آلی فلزی آروماتیک,فوق قطبش پذیری,بورازین

 

ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
۱-۱ترکیب های حلقوی آروماتیک… ۱
۱-۲آروماتیستی.. ۱
۱-۳معیارهای آروماتیک بودن. ۲
۱-۴ بیان کمی آروماتیستی.. ۳
۱-۴-۱ جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته. ۳
۱-۴-۲ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی.. ۴
۱-۴-۳تاثیر پذیری مغناطیسی.. ۴
۱-۴-۴ شاخصهای ناشی از نطریه اتم در مولکول. ۵
۱-۴-۵ مدل هماهنگ کروی آروماتیسیتی.. ۶
۱-۵ترکیبهای X3Y3H6 7
۱-۶بورازین.. ۸
۱-۶-۱سنتز. ۸
۱-۶-۲ویژگیها ۸
۱-۶-۳ساختار. ۹
۱-۶-۴مزومرها ۹
۱-۶-۵واکنشها…

 

کد فایل : 720032

متالوآروماتیسیتی,ترکیب های آروماتیک معدنی,هیدروکربن های بنزوییدی,ترکیب آلی فلزی آروماتیک,فوق قطبش پذیری,بورازین

جهت دانلود ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری کلیک کنید

ترکیبهای آروماتیک معدنی،  مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

 

مشخصات ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری  با کد فایل 720032  در دسته بندی مهندسی شیمی  با برچسب های فایل متالوآروماتیسیتی,ترکیب های آروماتیک معدنی,هیدروکربن های بنزوییدی,ترکیب آلی فلزی آروماتیک,فوق قطبش پذیری,بورازین  قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .