فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع

دانلود فایل فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع

 

فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع

 

عنوان فایل : فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع

دسته بندی : حسابداری

 

فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع

برگرفته از مقاله کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع
محمدرضا نیکبختدانشیار حسابداری، دانشگاه تهران، تهران،[email protected]وحید منتیدانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران؛ )نویسنده مسئول([email protected]ذبیح الله رضاییاستاد حسابداری، دانشگاه ممفیس، ممفیس[email protected]علی رحمانیاستادحسابداری، دانشگاه الزهراء[email protected]
 
فصلنامه علمي پژوهشيدانش حسابداري و حسابرسي مديريتسال هفتم / شماره 72 / پائیز…

 

کد فایل : 720506

جهت دانلود فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع کلیک کنید

فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع

 

مشخصات فایل پاور پوینت کیفیت حسابرسی داخلی در ایران :چالش ها و موانع  با کد فایل 720506  در دسته بندی حسابداری  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .