دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf

معرفی کتاب:(خشم و هیاهو)
کتاب(خشم و هیاهو)(The Sound and the Fury) اثری است از ویلیام فاکنر مؤلف برجسته آمریکایی که در سال 1929 چاپ و منتشر شده است. این کتاب توسط بهمن اخگر ور به فارسی برگردان شده و در سنه 1338 توسط انتشارات پیروز چاپ و منتشر شده است. به عقیدهٔ بسیاارری ااز صااحب‌نظراان ااین کتااب بهتررین ااثر ااوست که بیشتررین نقد و ررسیدگی راا دررمیاان یاادبود هاا فاکنر به خود گزین کرردن دااده‌ااست. مؤلف به واسطه این کتاب برنده جایزه نوبل ادبیات شده…

 

کد فایل : 721088

جهت دانلود دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل خشم و هیاهو ویلیام فاکنر با فرمت pdf  با کد فایل 721088  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .