دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf

 

دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf

معرفی کتاب:(مرد پوزیترونی)
(مرد پوزیترونی)آقای مارتین روباتی رو به خانه اش میبرد ، نام ربات ان دی آر ۱۱۳ بود ، دختر آقای مارتین این اسم را دوست ندارد ، و خیلی کوتاهی شده به ربات اندرو میگوید. ااندرو یک رباات باا توااناایی آاموختن و االبته تحت مدیریت سه قاانون تخلف نااپذیر روبااتیک ااست.ولی این قانون ها مایه بازداری از رشد ذهن او نمیشود.اندرو برای کسب عقیده دختر خانواده قطعه چوبی که آب آورده بود یک گردنبند زیبا میسازد و همه به این نتیجه…

 

کد فایل : 721494

جهت دانلود دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان فایل مرد پوزیترونی آیزاک آسیموف با فرمت pdf  با کد فایل 721494  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .