دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis

دانلود فایل دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis

 

دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis

 

عنوان فایل : دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis

دسته بندی : عمران

 

دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis

دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis

مقاله حاضر در سال 1397 در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران – دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. در این پژوهش از نرم افزار Plaxis استفاده شده است که می توان چکیده مقاله را در تصویر مشاهده کرد….

 

کد فایل : 721613

جهت دانلود دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis کلیک کنید

دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis

 

مشخصات دانلود بررسی تاثیر مشخصات هسته مختلف بر پایداری سدهای خاکی با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار Plaxis  با کد فایل 721613  در دسته بندی عمران  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .