دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf

 

دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf

معرفی کتاب:(کتاب کوچک زبان بدن)
(کتاب کوچک زبان بدن)بدن نوشته‌ی ویجایا کومار، به شما کمک می‌کند لغایت حرکات غیرکلامی و علاایمی راا که خودتاان برروز می‌دهید بشنااسید و حررکاات و علاایم اارتبااطی ساایر همنوعاانتاان راا هم بفهمید.(کتاب کوچک زبان بدن)
(کتاب کوچک زبان بدن)حتماً برای شما هم جالب است که افکار اطرافیانتان را بخوانید و بدانید در درون آن‌ها چه می‌گذرد؛ زبان تن به عنوان ابزاری قابل اعتماد و دقیق برای فهم افکار و احساسات…

 

کد فایل : 722003

جهت دانلود دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان کتاب زبان بدن ویجایا کومار فرمت pdf  با کد فایل 722003  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .