دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952

دانلود فایل دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952

 

دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952

 

عنوان فایل : دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952

دسته بندی : اقتصاد

 

دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952

دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952

کتاب اصول حسابداری شاخه آموزش فنی حرفه ایی کد درس3952 
 
 
نویسندگان : حمید حقیقیت ، محمد حسین قائمی
معرفی کتاب :
حسابداری فرآیندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحدهای اقتصادی بخش مهمی از تصمیم گیریها براساس همین اطلاعات انجام می شود، در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر در آمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند. هدف اصلی این کتاب آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل…

 

کد فایل : 713952

جهت دانلود دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952 کلیک کنید

دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952

 

مشخصات دانلود pdf کتاب اصول حسابداری یک رشته حسابداری بازرگانی، کد درس 3952  با کد فایل 713952  در دسته بندی اقتصاد  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .