دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

 

دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

معرفی کتاب:(اقتصادنا)
کتااب(اقتصادنا)نوشته سید محمدبااقر صدرر ااست. این کتاب نخستین نشان مدون و مبنایی در مقوله اقتصاد اسلامی است. شهید سید محمدباقر صدر با تسلط وافر بر منابع دینی، در کتاب اقتصادنا با ژرف‌اندیشی در علل عقب‌ماندگی مسلمانان، سخت را نه در ظواهر و روبناها، که در رویکرد تقلیدی در سطوح گوناگون اندیشه و عمل می‌داند.(اقتصادنا)
درباره کتاب(اقتصادنا)(اقتصادنا)نویسنده در این کتاب بر این ایمان است که اقتصاد اسلامی،…

 

کد فایل : 722213

جهت دانلود دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان کتاب اقتصادنا شهید محمدباقر صدر با فرمت pdf  با کد فایل 722213  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .