دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

دانلود فایل دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

 

دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

 

عنوان فایل : دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

دسته بندی : الاهیات

 

دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

معرفی کتاب:(دیانت زرتشتی)
(دیانت زرتشتی)كتاب حاضر مشتمل است بر ترجمه‌ی سه نوشتار در شناسایی دیانت زرتشتی كه به قلم سه بدن از محققان ادیان و زبان‌های كهن ایرانی نوشته شده است: دیانت زرتشتی از پروفسور كای بار (ایران‌شناس نامدار دانماركی و کارآزموده در زبان‌ها و لهجه‌های هند و اروپایی)، اصول عقاید و اعتقادات دیانت زرتشتی از پروفسور ج . پ . آسموسن (استاد كرسی مطالعات ایرانی دانشگاه كپنهاك) و دیانت زرتشتی در دوران متاخر ااز دكترر مزری…

 

کد فایل : 722323

جهت دانلود دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf کلیک کنید

دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf

 

مشخصات دانلود رایگان کتاب دیانت زرتشتی پروفسور کای بار ، پروفسور آسموسن و دکتر مری بویس با فرمت pdf  با کد فایل 722323  در دسته بندی الاهیات  با برچسب های فایل   قابل دانلود از طریق ( دریافت فایل ) می باشد .