آموزش و پرورش

پاورپوینت کامل فصل سوزن دوزی های سنتی ایران فرهنگ و هنر نهم

فایلی با عنوان پاورپوینت کامل فصل سوزن دوزی های سنتی ایران فرهنگ و هنر نهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب سوزن دوزی های سنتی ایران در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کامل فصل هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر نهم

فایلی با عنوان پاورپوینت کامل فصل هنرهای نمایشی فرهنگ و هنر نهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت هنرهای نمایشی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فرهنگ و هنر پایه نهم کارگردانی و انتخاب نمایشنامه

فایلی با عنوان پاورپوینت فرهنگ و هنر پایه نهم کارگردانی و انتخاب نمایشنامه در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت کارگردانی,انتخاب نمایشنامه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فرهنگ و هنر پایه نهم حرکت و چیدمان روی صحنه

فایلی با عنوان پاورپوینت فرهنگ و هنر پایه نهم حرکت و چیدمان روی صحنه در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت حرکت و چیدمان,حرکت و چیدمان روی صحنه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس پته دوزی فرهنگ و هنر پایه نهم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس پته دوزی فرهنگ و هنر پایه نهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت درس پته دوزی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس وزن فرهنگ و هنر پایه نهم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس وزن فرهنگ و هنر پایه نهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت درس وزن در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس کارگردانی و انتخاب نمایشنامه فرهنگ و هنر پایه نهم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس کارگردانی و انتخاب نمایشنامه فرهنگ و هنر پایه نهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت کارگردانی,انتخاب نمایشنامه,کارگردانی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »