آموزش و پرورش

پاورپوینت درس 11 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم وزن در شعر نیمایی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 11 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم وزن در شعر نیمایی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت وزن در شعر نیمایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود مجموعه کامل کتابهای سکه شناسی ایران شامل ده جلد کتاب

فایلی با عنوان دانلود مجموعه کامل کتابهای سکه شناسی ایران شامل ده جلد کتاب در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب سکه شناسی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 12 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 12 علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت حسن تعلیل,اسلوب معادله,حس آمیزی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود پکیج پاورپوینت علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان دانلود پکیج پاورپوینت علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پکیج پاورپوینت علوم و فنون 3 در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم تاریخ ادبیات قرن چهاردهم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم تاریخ ادبیات قرن چهاردهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب تاریخ ادبیات قرن چهاردهم,پاورپوینت تاریخ ادبیات,دوره معاصر و انقلاب اسلامی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم اختیارات شاعری 2 وزنی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم اختیارات شاعری 2 وزنی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب پاورپوینت اختیارات شاعری 2,وزنی,درس 8 علوم و فنون ادبی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل دوم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل دوم علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب فصل دوم علوم و فنون ادبی,فصل 2 علوم و فنون ادبی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود کتاب فرهنگ فارسی به پهلوی نوشته بهرام فره وشی به همراه کتابچه واژه نامه اوستایی

فایلی با عنوان دانلود کتاب فرهنگ فارسی به پهلوی نوشته بهرام فره وشی به همراه کتابچه واژه نامه اوستایی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب فرهنگ فارسی به پهلوی,واژه نامه اوستایی,بهرام فره وشی,خط شناسی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود کتاب فارسی باستان – کاملترین کتاب آموزش خط میخی نوشته هاشم رضی

فایلی با عنوان دانلود کتاب فارسی باستان - کاملترین کتاب آموزش خط میخی نوشته هاشم رضی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب فارسی باستان,آموزش خط میخی,هاشم رضی,خط شناسی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم سبک شناسی قرن های دوازدهم و سیزدهم در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب سبک شناسی قرن های دوازدهم,درس 4 علوم و فنون ادبی 3 در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »