آموزش

برنامه قفل برنامه ها(اثرانگشت- فضولگیر فارسی)

فایلی با عنوان برنامه قفل برنامه ها(اثرانگشت- فضولگیر فارسی) در دسته بندی آموزش با برچسب قفل برنامه,اثرانگشت,فضولگیر,ضد هک,محافظ موبایل,محافظ ضدسرقت,محافظ امنیتی موبایل در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 11 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): بکاريد و ببينيد

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 11 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): بکاريد و ببينيد در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 11 علوم,پاورپوینت درس یازدهم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (2)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (2) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 10 علوم,پاورپوینت درس دهم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (1)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نیرو همه جا (1) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 9 علوم,پاورپوینت درس نهم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): جست و جو کنیم و بسازیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): جست و جو کنیم و بسازیم در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 8 علوم,پاورپوینت درس هشتم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نور و مشاهده‌ی اجسام

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): نور و مشاهده‌ی اجسام در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 7 علوم,پاورپوینت درس هفتم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): زندگی ما و آب

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): زندگی ما و آب در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 علوم,پاورپوینت درس ششم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): آب ماده اي با ارزش

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): آب ماده اي با ارزش در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 5 علوم,پاورپوینت درس پنجم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): اندازه گيري مواد

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): اندازه گيري مواد در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 علوم,پاورپوینت درس چهارم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): مواد اطراف ما

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 علوم تجربی پایه سوم دبستان (ابتدایی): مواد اطراف ما در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 علوم,پاورپوینت درس سوم علوم,پاورپوینت علوم کلاس سوم دبستان,پاورپوینت علوم پایه سوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »