اقتصاد

پاورپوینت مدل های اقتصادی تصمیم گیری

فایلی با عنوان پاورپوینت مدل های اقتصادی تصمیم گیری در دسته بندی اقتصاد با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مروری بر روند شاخص های کلان اقتصادی و چشم انداز اقتصاد ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت مروری بر روند شاخص های کلان اقتصادی و چشم انداز اقتصاد ایران در دسته بندی اقتصاد با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت معرفي عملکرد شرکت گاز استان تهران در تحقق اقتصاد مقاومتی

فایلی با عنوان پاورپوینت معرفي عملکرد شرکت گاز استان تهران در تحقق اقتصاد مقاومتی در دسته بندی اقتصاد با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی حالت های مخصوص فرایند مالی

فایلی با عنوان پاورپوینت مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسی حالت های مخصوص فرایند مالی در دسته بندی اقتصاد با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داری

فایلی با عنوان پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمايه داری در دسته بندی اقتصاد با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمایه داری 1

فایلی با عنوان پاورپوینت مقايسه نظام اقتصادي اسلام با نظام اقتصادي سرمایه داری 1 در دسته بندی اقتصاد با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت مقایسۀ شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان

فایلی با عنوان پاورپوینت مقایسۀ شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان در دسته بندی اقتصاد با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »