جغرافیا

نمونه پرسشنامه عوامل موثر در جذب گردشگر – گردشگری شهری

فایلی با عنوان نمونه پرسشنامه عوامل موثر در جذب گردشگر - گردشگری شهری در دسته بندی جغرافیا با برچسب پرسشنامه,گردشگری,گردشگری شهری,عوامل موثر در جذب گردشگر,طیف لیکرت,سوالات بسته,سوالات باز در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای و زلزله

فایلی با عنوان پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای و زلزله در دسته بندی جغرافیا با برچسب پاورپوینت,PowerPoint,زلزله,زمین ساخت ورقه ای,مخاطرات طبیعی,دانلود,خرید در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مسائل زلزله

فایلی با عنوان پاورپوینت کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مسائل زلزله در دسته بندی جغرافیا با برچسب پاورپوینت,PowerPoint,زلزله,سیستم اطلاعات جغرافیایی,GIS,کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی,دانلود در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت زمین لرزه

فایلی با عنوان پاورپوینت زمین لرزه در دسته بندی جغرافیا با برچسب پاورپوینت,زمین لرزه,ایران,زلزله,مخاطرات طبیعی,مخاطرات شهری,دانلود در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه پرسشنامه طراحی چشم انداز توسعه راهبردی شهر (CDS)

فایلی با عنوان نمونه پرسشنامه طراحی چشم انداز توسعه راهبردی شهر (CDS) در دسته بندی جغرافیا با برچسب پرسشنامه,CDS,توسعه راهبردی شهر,طرح ساختاری راهبردی شهر,پتانسیل های شهری,تدوین چشم انداز شهر,خرید در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح توسعه ساختاری راهبردی (CDS) شهر بابلسر

فایلی با عنوان طرح توسعه ساختاری راهبردی (CDS) شهر بابلسر در دسته بندی جغرافیا با برچسب پاورپوینت,طرح توسعه ساختاری راهبردی,CDS,شهر بابلسر,خرید,دانلود,شهر در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت روش ‏های ارزیابی کاربری‏ های شهری

فایلی با عنوان پاورپوینت روش ‏های ارزیابی کاربری‏ های شهری در دسته بندی جغرافیا با برچسب پاورپوینت,ارزیابی کاربری‏ های شهری,ماتریس سازگاری,ماتریس مطلوبیت,ماتریس ظرفیت,ماتریس وابستگی,برنامه ریزی شهری در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه پرسشنامه سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری

فایلی با عنوان نمونه پرسشنامه سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری در دسته بندی جغرافیا با برچسب پرسشنامه,رضایت شهروندان,رضایتمندی,عملکرد شهرداری,عملکرد,سنجش رضایتمندی,بررسی رضایتمندی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه پرسشنامه فـراینـد تحلـیل سلسـله مـراتـبی (AHP)

فایلی با عنوان نمونه پرسشنامه فـراینـد تحلـیل سلسـله مـراتـبی (AHP) در دسته بندی جغرافیا با برچسب پرسشنامه,پرسش نامه,فـراینـد تحلـیل سلسـله مراتبی,تاب آوری کالبدی,تاب آور,تاب آوری,AHP در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه پرسشنامه توسعه گردشگری الکترونیک شهری

فایلی با عنوان نمونه پرسشنامه توسعه گردشگری الکترونیک شهری در دسته بندی جغرافیا با برچسب پرسشنامه,توسعه گردشگری,گردشگری الکترونیک,گردشگری شهری,دلفی فازی,معادلات ساختاری,گردشگری در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »