زیست شناسی

پاورپوینت وظایف سیستم کمپلمان

فایلی با عنوان پاورپوینت وظایف سیستم کمپلمان در دسته بندی زیست شناسی با برچسب دانلود,پاورپوینت,وظایف,سیستم کمپلمان,کمپلمان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت منحنی های بقای سلول

فایلی با عنوان پاورپوینت منحنی های بقای سلول در دسته بندی زیست شناسی با برچسب دانلود,پاورپوینت,منحنی های,بقای,سلول در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت میکروبیولوژی

فایلی با عنوان پاورپوینت میکروبیولوژی در دسته بندی زیست شناسی با برچسب دانلود,پاورپوینت,میکروبیولوژی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت ناحيه‌‌بندی تصاوير تشديد مغناطيسی با استفاده از معيار آنتروپی

فایلی با عنوان پاورپوینت ناحيه‌‌بندی تصاوير تشديد مغناطيسی با استفاده از معيار آنتروپی در دسته بندی زیست شناسی با برچسب دانلود,پاورپوینت,ناحيه‌‌بندی,تشديد مغناطيسی,معيار آنتروپی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پلوئیدی

فایلی با عنوان پلوئیدی در دسته بندی زیست شناسی با برچسب اتوپلوئيدي,پلي پلوئيد,ترتيكاله,رفتار سيتوژنتيكي آلوپلوئيدها,كروموزوم,نولي سميك,اتوپلي پلوئيد در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

هسته سلول

فایلی با عنوان هسته سلول در دسته بندی زیست شناسی با برچسب پروکاریوتی,گرانولهای اطراف کروماتینی,شبکه لامینایی,سیتوزول,میکروزوم,شبکه آندوپلاسمی,شبکه سارکوپلاسم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

عنوان: بيوشيمي

فایلی با عنوان عنوان: بيوشيمي در دسته بندی زیست شناسی با برچسب یونیزاسیون,اسیدهای آمینه,_ گلبولین ها,الکتروفورز پروتئین ها,دناتوره شدن پروتئینها,بیوشیمی,_ کروموپروتئینها در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پایان نامه تحولات زیست محیطی

فایلی با عنوان پایان نامه تحولات زیست محیطی در دسته بندی زیست شناسی با برچسب مولفه سازماني و مديريتي,تحولات زیست محیطی,تحولات زیست محیطیزیست محیطی,شهر ملارد,مولفه جغرافيايي,آب هاي زيرزميني در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

تئوري سلولي

فایلی با عنوان تئوري سلولي در دسته بندی زیست شناسی با برچسب تئوری سلولی,سلول,تعداد سلول ها,رابرت هوگ,تكنولوژي,مايعهاي حياتي,زيست شناس در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پروژه موتاسيون

فایلی با عنوان پروژه موتاسيون در دسته بندی زیست شناسی با برچسب اصلاح موتاسيوني,روشهاي اصلاحي,بانك ژن,جايگزيني ژني,سما كلونال,بهنژادي,جهش در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »