علوم تربیتی

دانلود رایگان کتاب اصول آموزش پرورش دکتر هوشیار

فایلی با عنوان دانلود رایگان کتاب اصول آموزش پرورش دکتر هوشیار در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب دانلود رایگان,اصول آموزش پرورش,محمدباقر هوشیار در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس مطالعات اجتماعی بازگشت ازسفرحج پایه پنجم ابتدایی

فایلی با عنوان طرح درس مطالعات اجتماعی بازگشت ازسفرحج پایه پنجم ابتدایی در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب طرح درس مطالعات,مطالعات اجتماعی باز,بازگشت ازسفرحج,پایه پنجم ابتدایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس مطالعات اجتماعی مدینه شهر پیامبر پایه پنجم ایتدایی

فایلی با عنوان طرح درس مطالعات اجتماعی مدینه شهر پیامبر پایه پنجم ایتدایی در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب طرح درس مطالعات اجتماعی,مدینه شهر پیامبر,پایه پنجم ایتدایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس مطالعات اجتماعی کشورهای همسایه پایه پنجم ابتدایی

فایلی با عنوان طرح درس مطالعات اجتماعی کشورهای همسایه پایه پنجم ابتدایی در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب طرح درس مطالعات,اجتماعی کشورهای همسایه,پایه پنجم ابتدایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس مطالعات اجتماعی ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند پایه پنجم ابتدایی

فایلی با عنوان طرح درس مطالعات اجتماعی ایرانیان حکومت اسلامی تشکیل می دهند پایه پنجم ابتدایی در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب طرح درس مطالعات اجتماعی,ایرانیان حکومت اسلامی,تشکیل می دهند,پایه پنجم ابتدایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس مطالعات اجتماعی بازسازی ویرانه ها پایه پنجم ابتدایی

فایلی با عنوان طرح درس مطالعات اجتماعی بازسازی ویرانه ها پایه پنجم ابتدایی در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب طرح درس مطالعات اجتماعی,بازسازی ویرانه ها,پایه پنجم ابتدایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم

فایلی با عنوان طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب طرح,درس,هدیه,آسمانی,پایه,کودک,شجاع در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

آموزش یادگیری مغزمحور بر پیشرفت بر سرعت یادگیری

فایلی با عنوان آموزش یادگیری مغزمحور بر پیشرفت بر سرعت یادگیری در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نقش خشم و افسردگی در پیش بینی تمایل به اعتیاد دانشجویان

فایلی با عنوان نقش خشم و افسردگی در پیش بینی تمایل به اعتیاد دانشجویان در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود رایگان کتاب طلایی اصول و مبانی آموزش پرورش تقی پور ظهیر

فایلی با عنوان دانلود رایگان کتاب طلایی اصول و مبانی آموزش پرورش تقی پور ظهیر در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اصول و مبانی آموزش پرورش,کتاب طلایی,علی تقی پور ظهیر در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »