علوم تربیتی

چگونه با آموزش تکنیک‌های یادگیری به دانش آموزان از میزان افت تحصیلی آن ها کاستم.

فایلی با عنوان چگونه با آموزش تکنیک‌های یادگیری به دانش آموزان از میزان افت تحصیلی آن ها کاستم. در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,آموزش تکنیک‌های یادگیری,میزان افت تحصیلی,اقدام پژوهی افت تحصیلی,افت تحصیلی دانش آموزان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم .

فایلی با عنوان چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم . در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,اختلال بی اعتنایی مقابله ای,اقدام پژوهی اختلال بی اعتنایی,اقدام پژوهی بی اعتنایی,درمان اختلال بی اعتنایی,اختلال بی اعتنایی دانش آموزان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چـگونه توانستم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟

فایلی با عنوان چـگونه توانستم روابط اجتــماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم ؟ در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,روابط اجتــماعی دانش آموزان,دانش آموزان مدرسه,تقویت روابط اجتــماعی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟

فایلی با عنوان چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم ؟ در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,شیوه تدریس نوین,درس جغرافیا,درس جغرافیا دانش آموزان,شیوه تدریس نوین جغرافیا در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم

فایلی با عنوان چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه,رفتارهای نادرست دانش آموزان,رفتارهای نادرست دانش آموز مجید,پرخاشگرایانه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

فایلی با عنوان چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,میزان فراگیری دانش اموزان,کار و فناوری پایه ششم ابتدایی,اقدام پژوهی پایه ششم ابتدایی,اقدام پژوهی کار و فناوری در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چگونه با ایجاد و مدیریت مدرسه نامرئی توانستم ارتباط بهتری با دانش آموزان و تعامل خوبی با همکارانم ایجاد کنم.

فایلی با عنوان چگونه با ایجاد و مدیریت مدرسه نامرئی توانستم ارتباط بهتری با دانش آموزان و تعامل خوبی با همکارانم ایجاد کنم. در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,ایجاد و مدیریت مدرسه نامرئی,ارتباط بهتری با دانش آموزان,تعامل خوب با همکاران,اقدام پژوهی مدرسه نامرئی,مدرسه نامرئی,ارتباط با دانش آموزان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و كنترل نمايم

فایلی با عنوان چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و كنترل نمايم در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,روابط بین دانش آموزان,همچون مدرسه ای نامرئی,مدرسه ی نامرئی,اقدام پژوهی مدرسه ی نامرئی,دانش آموزان مدرسه نامرئی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم .

فایلی با عنوان چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم . در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,مشکل رفتاری و روانی,مشکل رفتاری دانش آموزان,مشکل روانی دانش آموزان,دانش آموزان ورزش در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

فایلی با عنوان بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب اقدام پژوهی,بررسی دلایل افت تحصیلی,عربی سوم راهنمایی,اقدام پژوهی دلایل افت تحصیلی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »