کارآفرینی

کتاب هنر نویسندگی خلاق

فایلی با عنوان کتاب هنر نویسندگی خلاق در دسته بندی کارآفرینی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

کتاب رهبری کسب و کار

فایلی با عنوان کتاب رهبری کسب و کار در دسته بندی کارآفرینی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

کتاب 17 اصل کار تیمی

فایلی با عنوان کتاب 17 اصل کار تیمی در دسته بندی کارآفرینی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

21 درس برای قرن 21

فایلی با عنوان 21 درس برای قرن 21 در دسته بندی کارآفرینی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

کتاب بزرگترین راز پول در آوردن در تاریخ

فایلی با عنوان کتاب بزرگترین راز پول در آوردن در تاریخ در دسته بندی کارآفرینی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »