نتایج جست و جو برای: طرح درس

طرح درس روزانه زیست شناسی سال سوم علوم تجربی (هورمون ها)

فایلی با عنوان طرح درس روزانه زیست شناسی سال سوم علوم تجربی (هورمون ها) در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب طرح درس word,نمونه طرح درس زیست شناسی سوم,طرح درس هورمون ها,نمونه طرح درس دبیرستان,طرح درس زیست شناسی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس سالانه عربی 2

فایلی با عنوان طرح درس سالانه عربی 2 در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب نمونه طرح درس عربی,طرح درس عربی word,نمونه طرح درس عربی 2 در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه طرح درس علوم سوم دبستان (اهمیت آب در زندگی )

فایلی با عنوان نمونه طرح درس علوم سوم دبستان (اهمیت آب در زندگی ) در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب نمونه طرح درس علوم,طرح درس سوم دبستان,سوم ابتدایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه طرح درس علوم اول دبستان (مخلوط ها )/ فایل ورد

فایلی با عنوان نمونه طرح درس علوم اول دبستان (مخلوط ها )/ فایل ورد در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب طرح درس علوم اول,طرح درس انواع مخلوط ها,طرح درس علوم اول ابتدایی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه طرح درس سالانه علوم دوم دبستان / فایل word

فایلی با عنوان نمونه طرح درس سالانه علوم دوم دبستان / فایل word در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب نمونه طرح درس علوم دوم ابتدایی,طرح درس سالانه علوم دوم,طرح درس سالانه ورد,طرح درس علوم دوم ابتدایی,طرح درس علوم فایل word,علوم دوم دبستان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

نمونه طرح درس طرح درس روزانه با تأکید بر روش هکاشفه ای فصل هفتم (نور)

فایلی با عنوان نمونه طرح درس طرح درس روزانه با تأکید بر روش هکاشفه ای فصل هفتم (نور) در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب نمونه طرح درس علوم اول,طرح درس فصل هفتم نور,طرح درس اول فصل هفتم,طرح درس روزانه علوم اول ابتدای در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس روزانه زبان انگلیسی درس چهارم پایه هفتم

فایلی با عنوان طرح درس روزانه زبان انگلیسی درس چهارم پایه هفتم در دسته بندی زبان خارجه با برچسب طرح درس روزانه,طرح درس زبان انگلیسی,طرح درس روزانه زبان انگلیسی,فایل ورد طرح درس,فایل ورد طرح درس زبان هفتم,زبان انگلیسی پایه هفتم,فروشگاه معلم20 در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس روزانه تربیت بدنی بصورت فایل WORD

فایلی با عنوان طرح درس روزانه تربیت بدنی بصورت فایل WORD در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب طرح درس روزانه,طرح درس 1399,طرح درس تربیت بدنی و ورزش,طرح درس روزانه درس تربیت بدنی,طرح درس تربیت بدنی WORD در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح مشبک اتوبوس مدرسه

فایلی با عنوان طرح مشبک اتوبوس مدرسه در دسته بندی صنایع دستی با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »