نتایج جست و جو برای: طرح درس

دانلود طرح درس اماده درس شانزدهم اجتماعی ششم با موضوع لباس از تولید تا مصرف به صورت ورد و پی دی اف

فایلی با عنوان دانلود طرح درس اماده درس شانزدهم اجتماعی ششم با موضوع لباس از تولید تا مصرف به صورت ورد و پی دی اف در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود مجموعه طرح درس روزانه تمامی دروس اجتماعی ششم (24طرح درس) به صورت ورد و پی دی اف قابل ویرایش

فایلی با عنوان دانلود مجموعه طرح درس روزانه تمامی دروس اجتماعی ششم (24طرح درس) به صورت ورد و پی دی اف قابل ویرایش در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب طرح درس روزانه اجتماعی ششم,طرح درس روزانه درسهای اجتماعی,طرح درسهای اجتماعی ششم,طرح درسهای روزانه اجتماعی ششم,تمامی طرح درس های اجتماعی ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس آماده درس هجدهم اجتماعی ششم با موضوع دریا نعمت خداوندی

فایلی با عنوان طرح درس آماده درس هجدهم اجتماعی ششم با موضوع دریا نعمت خداوندی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود طرح درس روزانه درس نوزدهم اجتماعی ششم با موضوع همسایگان ما به صورت ورد و پی دی اف

فایلی با عنوان دانلود طرح درس روزانه درس نوزدهم اجتماعی ششم با موضوع همسایگان ما به صورت ورد و پی دی اف در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود طرح درس روزانه درس بیستم اجتماعی ششم با موضوع مطالعه موردی به صورت ورد و پی دی اف

فایلی با عنوان دانلود طرح درس روزانه درس بیستم اجتماعی ششم با موضوع مطالعه موردی به صورت ورد و پی دی اف در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس درس بیست و یکم اجتماعی ششم با عنوان استعمار به صورت ورد و پی دی اف

فایلی با عنوان طرح درس درس بیست و یکم اجتماعی ششم با عنوان استعمار به صورت ورد و پی دی اف در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود طرح درس اماده درس بیست و دوم اجتماعی ششم به صورت ورد و پی دی اف

فایلی با عنوان دانلود طرح درس اماده درس بیست و دوم اجتماعی ششم به صورت ورد و پی دی اف در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود طرح درس آماده درس بیست و سوم اجتماعی ششم با موضوع خرمشهر در چنگال دشمن به صورت ورد و پی دی اف

فایلی با عنوان دانلود طرح درس آماده درس بیست و سوم اجتماعی ششم با موضوع خرمشهر در چنگال دشمن به صورت ورد و پی دی اف در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

دانلود طرح درس روزانه درس بیست و چهارم اجتماعی ششم با عنوان خرمشهر در دامن میهن به صورت ورد و پی دی اف

فایلی با عنوان دانلود طرح درس روزانه درس بیست و چهارم اجتماعی ششم با عنوان خرمشهر در دامن میهن به صورت ورد و پی دی اف در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

طرح درس ملی چشمه و سنگ فارسی پنجم دبستان

فایلی با عنوان طرح درس ملی چشمه و سنگ فارسی پنجم دبستان در دسته بندی علوم تربیتی با برچسب طرح درس,طرح درس ملی,طرح درس ملی فارسی,فارسی پنجم ابتدایی,چشمه و سنگ در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »