بایگانی برچسب: دانلود رایگان پاورپوینت تفکر

پاورپوینت درس 11 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): از کجا بدانم (انتخابی)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 11 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): از کجا بدانم (انتخابی) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 11 تفکر,پاورپوینت درس یازدهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,قسمت از کجا بدانم (انتخابی) در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 21 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): شکلی دیگر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 21 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): شکلی دیگر در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 21 تفکر,پاورپوینت درس بیست و یکم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,پاورپوینت تفکر پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 20 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): میمون های گران بها

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 20 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): میمون های گران بها در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 20 تفکر,پاورپوینت درس بیستم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,پاورپوینت تفکر پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 19 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): تپه ی کوچک

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 19 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): تپه ی کوچک در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 19 تفکر,پاورپوینت درس نوزدهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,پاورپوینت تفکر پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 18 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): ما کجا هستیم (انتخابی)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 18 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): ما کجا هستیم (انتخابی) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 18 تفکر,پاورپوینت درس هجدهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,قسمت ما کجا هستیم (انتخابی) در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 17 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): آخر خط (انتخابی)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 17 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): آخر خط (انتخابی) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 17 تفکر,پاورپوینت درس هفدهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,پاورپوینت تفکر پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 16 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): یک اتفاق عجیب (انتخابی)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 16 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): یک اتفاق عجیب (انتخابی) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 16 تفکر,پاورپوینت درس شانزدهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,پاورپوینت تفکر پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 15 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): پلنگ ها و گوزن ها

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 15 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): پلنگ ها و گوزن ها در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 15 تفکر,پاورپوینت درس پانزدهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم.,قسمت پلنگ ها و گوزن ها در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 14 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): پیوستگی

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 14 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): پیوستگی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 14 تفکر,پاورپوینت درس چهاردهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم.,قسمت پیوستگی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 13 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): لی لی حوضک

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 13 تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (ابتدایی): لی لی حوضک در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت تفکر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 13 تفکر,پاورپوینت درس سیزدهم تفکر,پاورپوینت تفکر کلاس ششم,پاورپوینت تفکر پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »