بایگانی برچسب: دانلود رایگان پاورپوینت فناوری

پاورپوینت پودمان یازدهم کار و فناوری پایه هفتم خوراک

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان یازدهم کار و فناوری پایه هفتم خوراک در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 11 فناوری,پاورپوینت پودمان یازدهم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,پاورپوینت فناوری پایه هفتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان دهم کار و فناوری پایه هفتم پوشاک

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان دهم کار و فناوری پایه هفتم پوشاک در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 10 فناوری,پاورپوینت پودمان دهم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,پاورپوینت فناوری پایه هفتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان نهم کار و فناوری پایه هفتم پرورش و نگه داری گیاهان

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان نهم کار و فناوری پایه هفتم پرورش و نگه داری گیاهان در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 9 فناوری,پاورپوینت پودمان نهم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,قسمت پرورش و نگه داری گیاهان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان هشتم کار و فناوری پایه هفتم اشتراک گذاری اطلاعات

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان هشتم کار و فناوری پایه هفتم اشتراک گذاری اطلاعات در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 8 فناوری,پاورپوینت پودمان هشتم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,قسمت اشتراک گذاری اطلاعات در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوری پایه هفتم کار با چوب

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوری پایه هفتم کار با چوب در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 7 فناوری,پاورپوینت پودمان هفتم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,قسمت کار با چوب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه هفتم نقشه کشی

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه هفتم نقشه کشی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 6 فناوری,پاورپوینت پودمان ششم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,قسمت نقشه کشی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان پنجم کار و فناوری پایه هفتم کسب و کار

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان پنجم کار و فناوری پایه هفتم کسب و کار در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 5 فناوری,پاورپوینت پودمان پنجم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,پاورپوینت فناوری پایه هفتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان چهارم کار و فناوری پایه هفتم مستند سازی

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان چهارم کار و فناوری پایه هفتم مستند سازی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 4 فناوری,پاورپوینت پودمان چهارم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,قسمت مستند سازی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هفتم جست و جو و جمع آوری اطلاعات

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هفتم جست و جو و جمع آوری اطلاعات در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 3 فناوری,پاورپوینت پودمان سوم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,پاورپوینت فناوری پایه هفتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان دوم کار و فناوری پایه هفتم کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان دوم کار و فناوری پایه هفتم کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود رایگان پاورپوینت فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 2 فناوری,پاورپوینت پودمان دوم فناوری,پاورپوینت فناوری کلاس هفتم,فناوری اطلاعات و ارتباطات در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »