بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر

پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم کودتاى بیست و هشتم مرداد

فایلی با عنوان پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم کودتاى بیست و هشتم مرداد در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 14 تاریخ معاصر,درس چهاردهم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,قسمت کودتاى بیست و هشتم مرداد در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس بیست و ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم بیداری اسلامی در جهان اسلام

فایلی با عنوان پاورپوینت درس بیست و ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم بیداری اسلامی در جهان اسلام در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 26 تاریخ معاصر,درس بیست و ششم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,بیداری اسلامی در جهان اسلام در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس بیست و پنجم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم آرمان ها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى

فایلی با عنوان پاورپوینت درس بیست و پنجم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم آرمان ها و دستاوردهاى انقلاب اسلامى در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 25 تاریخ معاصر,درس بیست و پنجم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,دستاوردهاى انقلاب اسلامى در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس بیست و چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم جنگ تحمیلى رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت درس بیست و چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم جنگ تحمیلى رژیم بعثی حاکم بر عراق علیه ایران در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 24 تاریخ معاصر,درس بیست و چهارم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,قسمت جنگ تحمیلى رژیم بعثی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس بیست و سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم اولین دوره ریاست جمهورى

فایلی با عنوان پاورپوینت درس بیست و سوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم اولین دوره ریاست جمهورى در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 23 تاریخ معاصر,درس بیست و سوم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,قسمت اولین دوره ریاست جمهورى در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس بیست و دوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم دولت موقت مهندس مهدى بازرگان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس بیست و دوم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم دولت موقت مهندس مهدى بازرگان در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 22,درس بیست و دوم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,دولت موقت مهندس مهدى بازرگان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس بیست و یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم پیروزى انقلاب اسلامى

فایلی با عنوان پاورپوینت درس بیست و یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم پیروزى انقلاب اسلامى در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 21 تاریخ معاصر,درس بیست و یکم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,قسمت پیروزى انقلاب اسلامى در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس بیستم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ایران در مسیر انقلاب اسلامى

فایلی با عنوان پاورپوینت درس بیستم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم ایران در مسیر انقلاب اسلامى در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 20 تاریخ معاصر,درس بیستم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,ایران در مسیر انقلاب اسلامى در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس نوزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم تحولات ایران پس از تبعید امام خمینى

فایلی با عنوان پاورپوینت درس نوزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم تحولات ایران پس از تبعید امام خمینى در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 19 تاریخ معاصر,درس نوزدهم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,ایران پس از تبعید امام خمینى در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هجدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم قیام 15 خرداد

فایلی با عنوان پاورپوینت درس هجدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم قیام 15 خرداد در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت تاریخ معاصر,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 18 تاریخ معاصر,درس هجدهم تاریخ معاصر,پاورپوینت تاریخ پایه یازدهم,قسمت قیام 15 خرداد در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »