بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم Art and Culture

فایلی با عنوان پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم Art and Culture در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 زبان انگلیسی,پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی,درس سوم زبان انگلیسی,قسمت Art and Culture در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم A Healthy Lifestyle

فایلی با عنوان پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم A Healthy Lifestyle در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی,پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی یازدهم,قسمت A Healthy Lifestyle در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم Underestanding People

فایلی با عنوان پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه یازدهم Underestanding People در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی,پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی یازدهم,قسمت Underestanding People در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس چهارم زبان انکلیسی پایه دهم: (Traveling the World)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس چهارم زبان انکلیسی پایه دهم: (Traveling the World) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 زبان انگلیسی .,درس چهارم زبان انگلیسی,پاورپوینت انگلیسی کلاس دهم,Traveling the World در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس سوم زبان انکلیسی پایه دهم: (TheValue of Knowledge)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس سوم زبان انکلیسی پایه دهم: (TheValue of Knowledge) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 زبان انگلیسی,پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی,زبان انگلیسی پایه دهم,قسمت TheValue of Knowledge در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس دوم زبان انکلیسی پایه دهم: (Wonders of Creation)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس دوم زبان انکلیسی پایه دهم: (Wonders of Creation) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی,پاورپوینت درس دوم زبان انگلیسی,زبان انگلیسی پایه دهم,قسمت Wonders of Creation در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس اول زبان انکلیسی پایه دهم: (Saving Nature)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس اول زبان انکلیسی پایه دهم: (Saving Nature) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی,پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی,زبان انگلیسی کلاس دهم .,قسمت Saving Nature در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »