بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت زمین شناسی

پاورپوینت فصل 7 زمین شناسچی پایه یازدهم: زمین شناسی ایران

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 7 زمین شناسچی پایه یازدهم: زمین شناسی ایران در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زمین شناسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 7 زمین شناسی,پاورپوینت درس هفتم زمین شناسی,پاورپوینت زمین شناسی یازدهم,قسمت زمین شناسی ایران در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی پایه یازدهم: پویایی زمین

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 6 زمین شناسی پایه یازدهم: پویایی زمین در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زمین شناسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 زمین شناسی,پاورپوینت درس ششم زمین شناسی,پاورپوینت زمین شناسی یازدهم,قسمت پویایی زمین در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سلامت

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 5 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سلامت در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زمین شناسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 5 زمین شناسی,پاورپوینت درس پنجم زمین شناسی,پاورپوینت زمین شناسی یازدهم,قسمت زمین شناسی و سلامت در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سازه های مهندسی

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 4 زمین شناسی پایه یازدهم: زمین شناسی و سازه های مهندسی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زمین شناسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 زمین شناسی,پاورپوینت درس چهارم زمین شناسی,پاورپوینت زمین شناسی یازدهم,زمین شناسی و سازه های مهندسی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع آب و خاک

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 3 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع آب و خاک در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زمین شناسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 زمین شناسی,پاورپوینت درس سوم زمین شناسی,پاورپوینت زمین شناسی یازدهم,قسمت منابع آب و خاک در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 2 زمین شناسی پایه یازدهم: منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زمین شناسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 2 زمین شناسی,پاورپوینت درس دوم زمین شناسی,قسمت منابع معدنی و ذخایر انرژی,پاورپوینت زمین شناسی یازدهم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل 1 زمین شناسی پایه یازدهم: آفرینش کیهان و تکوین زمین

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل 1 زمین شناسی پایه یازدهم: آفرینش کیهان و تکوین زمین در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت زمین شناسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 1 زمین شناسی,پاورپوینت درس اول زمین شناسی,پاورپوینت زمین شناسی یازدهم,قسمت آفرینش کیهان و تکوین زمین در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »