بایگانی برچسب: دانلود پاورپوینت کار و فناوری

پاورپوینت درس 9 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: تهیه ی غذا (سالاد سبز)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: تهیه ی غذا (سالاد سبز) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 9 کار و فناوری,پاورپوینت درس نهم کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,قسمت تهیه ی غذا (سالاد سبز) در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: الگوریتم و روندنما

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: الگوریتم و روندنما در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 8 کار و فناوری,درس هشتم کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,قسمت الگوریتم و روندنما در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی کار با چوب و فلز (ساخت آویز)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی کار با چوب و فلز (ساخت آویز) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 7 کار و فناوری,درس هفتم کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,کار با چوب و فلز (ساخت آویز) در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی نوشتن با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی نوشتن با رایانه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 کار و فناوری,درس ششم کار و فناوری,کار و فناوری پایه ششم,قسمت نوشتن با رایانه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 5 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی تایپ در رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی تایپ در رایانه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 5 کار و فناوری,درس پنجم کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,قسمت تایپ در رایانه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی هنرهای دستی (دوخت جامدادی)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی هنرهای دستی (دوخت جامدادی) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 کار و فناوری,درس چهارم کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,کار و فناوری پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی نقّاشی با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی نقّاشی با رایانه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,درس 3 کار و فناوری,درس سوم کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,کار و فناوری پایه ششم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی کار با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 کار و فناوری پایه ششم ابتدایی کار با رایانه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری.,قابل ویرایش,درس 2 کار و فناوری,درس دوم کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,قسمت کار با رایانه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: آشنایی با رایانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ١ کار و فناوری پایه ششم ابتدایی: آشنایی با رایانه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کار و فناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 1 کار و فناوری,پاورپوینت درس اول کار و فناوری,کار و فناوری کلاس ششم,قسمت آشنایی با رایانه در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »