بایگانی برچسب: پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم

پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس هشتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Favorite Food) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 8 زبان انگلیسی,درس هشتم زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Address) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,رایگان پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 7 زبان انگلیسی,درس هفتم زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم,قسمت My Address در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هفتم (My House) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,رایگان پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 زبان انگلیسی,درس ششم زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم,قسمت My House در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Appearance) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 5 زبان انگلیسی,درس پنجم زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم,قسمت My Appearance در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس چهارم زبان انگلیسی پایه هفتم(My Family) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 زبان انگلیسی,درس چهارم زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم,قسمت My Family در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه هفتم (My Age) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 زبان انگلیسی,درس سوم زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم,قسمت My Age در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی پایه هفتم (My Name) در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,پاورپوینت زبان انگلیسی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی,پاورپوینت درس اول زبان انگلیسی,پاورپوینت زبان انگلیسی هفتم,قسمت My Name در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »