بایگانی برچسب: پاورپوینت قرآن

پاورپوینت دعای جوشن کبیر

فایلی با عنوان پاورپوینت دعای جوشن کبیر در دسته بندی مجالس و مراسم با برچسب دعای جوشن کبیر,پاورپوینت مذهبی,پاورپوینت ادعیه,پاورپوینت قرآن,جوشن کبیر,مفاتیح الجنان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 4 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره نمل

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 4 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره نمل در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 4 قرآن,پاورپوینت درس چهارم قرآن,پاورپوینت قرآن,قسمت سوره نمل در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 3 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره شُعراء

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 3 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره شُعراء در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 3 قرآن,پاورپوینت درس سوم قرآن,پاورپوینت قرآن,قسمت سوره شُعراء در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره عنکبوت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره عنکبوت در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 قرآن,پاورپوینت درس ششم قرآن,پاورپوینت قرآن,کلاس هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 12 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره غاِفر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 12 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره غاِفر در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 12 قرآن,پاورپوینت درس دوازدهم قرآن,پاورپوینت قرآن,سوره ی غافر در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 11 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره «ص» و سوره زُمَر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 11 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره «ص» و سوره زُمَر در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 11 قرآن,پاورپوینت درس یازدهم قرآن,پاورپوینت قرآن,قسمت سوره ص سوره ی زُمَر در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 10 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره یس و سوره صافّات

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 10 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره یس و سوره صافّات در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 10 قرآن,پاورپوینت درس دهم قرآن,پاورپوینت قرآن,قسمت سوره یس سوره صافّات در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 9 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره سَبَأ و سوره فاطر

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 9 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره سَبَأ و سوره فاطر در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 9 قرآن,پاورپوینت درس نهم قرآن,پاورپوینت قرآن,قسمت سوره سَبَأ سوره فاطر در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره احزاب

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره احزاب در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 8 قرآن,پاورپوینت درس هشتم قرآن,پاورپوینت قرآن,قسمت سوره احزاب در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 7 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره روم و سوره لقمان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 7 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره روم و سوره لقمان در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 7 قرآن,پاورپوینت درس هفتم قرآن,پاورپوینت قرآن,قسمت سوره روم سوره لقمان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »