بایگانی برچسب: پایه هشتم

سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بخش تاریخ

فایلی با عنوان سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بخش تاریخ در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب سوالات,متن,مطالعات اجتماعی,پایه هشتم,دوره اول متوسطه,بخش تاریخ در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بخش مدنی

فایلی با عنوان سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بخش مدنی در دسته بندی آموزش و پرورش با برچسب دانلود,سوالات,مطالعات اجتماعی,پایه هشتم,دوره اول متوسطه,بخش مدنی در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 8 نگارش پایه هشتم: دگرگونه ببینیم و گونه گون بنویسیم

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 8 نگارش پایه هشتم: دگرگونه ببینیم و گونه گون بنویسیم در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت نگارش,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 8 نگارش,پاورپوینت درس هشتم نگارش,پاورپوینت نگارش,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس ششم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّادِسُ فِي السَّفَرِ)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس ششم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّادِسُ فِي السَّفَرِ) در دسته بندی صنایع دستی با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت.,دانلود پاورپوینت عربی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 عربی,پاورپوینت درس ششم عربی,پاورپوینت عربی,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه هشتم حساب اعداد طبیعی

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه هشتم حساب اعداد طبیعی در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ریاضی,قابل ویرایش,پاورپوینت فصل 2 ریاضی,پاورپوینت فصل دوم ریاضی,قسمت حساب اعداد طبیعی,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّابِعُ أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس هفتم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ السّابِعُ أَرْضُ اللّٰهِ واسِعَة) در دسته بندی صنایع دستی با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت عربی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 7 عربی,پاورپوینت درس هفتم عربی,پاورپوینت عربی,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه هشتم دایره ها

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه هشتم دایره ها در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ریاضی,قابل ویرایش,پاورپوینت فصل 9 ریاضی,پاورپوینت فصل نهم ریاضی,پاورپوینت ریاضی,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هشتم از درون اتم چه خبر

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هشتم از درون اتم چه خبر در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت علوم,قابل ویرایش,پاورپوینت فصل 3 علوم,پاورپوینت فصل سوم علوم,قسمت از درون اتم چه خبر,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هشتم شهروند الکترونیکی 1اتصال به شبکه،پست الکترونیکی

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان سوم کار و فناوری پایه هشتم شهروند الکترونیکی 1اتصال به شبکه،پست الکترونیکی در دسته بندی سایر محصولات با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کاروفناوری,قابل ویرایش,پودمان 3 کاروفناوری,پودمان سوم کاروفناوری,پاورپوینت کاروفناوری,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ارتباط و رسانه

فایلی با عنوان پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هشتم ارتباط و رسانه در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مطالعات,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 7 مطالعات,پاورپوینت درس هفتم مطالعات,پاورپوینت مطالعات,پایه هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »