بایگانی برچسب: کلاس هشتم

پاورپوینت درس 5 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره قَصَص

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 5 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره قَصَص در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,قابل ویرایش,دانلود پاورپوینت قرآن,پاورپوینت درس 5 قرآن,پاورپوینت درس پنجم قرآن,کلاس هشتم,قسمت سوره قَصَص در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 2 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره فرقان

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 2 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره فرقان در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 2 قرآن,پاورپوینت درس دوم قرآن,کلاس هشتم,قسمت سوره فرقان سوره فرقان در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 1 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره مؤمنون و سوره نور

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 1 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره مؤمنون و سوره نور در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,پاورپوینت درس 1 قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس اول قرآن,کلاس هشتم,قسمت سوره مؤمنون سوره ی نور در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس 6 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره عنکبوت

فایلی با عنوان پاورپوینت درس 6 آموزش قرآن پایه هشتم: سوره عنکبوت در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت قرآن,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 6 قرآن,پاورپوینت درس ششم قرآن,پاورپوینت قرآن,کلاس هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل هشتم ریاضی پایه هشتم آمار و احتمال در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ریاضی,قابل ویرایش,پاورپوینت فصل 8 ریاضی,پاورپوینت فصل هشتم ریاضی,کلاس هشتم,قسمت آمار و احتمال در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه هشتم توان و جذر

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل هفتم ریاضی پایه هشتم توان و جذر در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ریاضی,قابل ویرایش,پاورپوینت فصل 7 ریاضی,پاورپوینت فصل هفتم ریاضی,پاورپوینت ریاضی,کلاس هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه هشتم مثلث

فایلی با عنوان پاورپوینت فصل ششم ریاضی پایه هشتم مثلث در دسته بندی آموزش با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت ریاضی,قابل ویرایش,پاورپوینت فصل 6 ریاضی,پاورپوینت فصل ششم ریاضی,پاورپوینت ریاضی,کلاس هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس دهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ اَلْحِکَمُ)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس دهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ الْعاشِرُ اَلْحِکَمُ) در دسته بندی صنایع دستی با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت عربی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 10 عربی,پاورپوینت درس دهم عربی,پاورپوینت عربی,کلاس هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت درس نهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ التّاسِعُ اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ)

فایلی با عنوان پاورپوینت درس نهم عربی پایه هشتم (اَلدَّرْسُ التّاسِعُ اَلسَّفْرَةُ الْعِلْميَّةُ) در دسته بندی صنایع دستی با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت عربی,قابل ویرایش,پاورپوینت درس 9 عربی,پاورپوینت درس نهم عربی,پاورپوینت عربی,کلاس هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت پودمان چهارم کار و فناوری پایه هشتم صنایع دستى (بافت)

فایلی با عنوان پاورپوینت پودمان چهارم کار و فناوری پایه هشتم صنایع دستى (بافت) در دسته بندی سایر محصولات با برچسب دانلود رایگان پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کاروفناوری,قابل ویرایش,پاورپوینت پودمان 4 کاروفناوری,پودمان چهارم کاروفناوری,پاورپوینت کاروفناوری,کلاس هشتم در سایت ویترین فایل قرار گرفت برای دانلود فایل به ادامه بروید

توضیحات بیشتر »